Burgertop Sociaal 013

Deelnemers Burgertop vormen grote denktank

Verbeterplannen voor een sociale, zorgzame en veerkrachtige stad

Zaterdag 23 april was de Tilburgse Koepelhal het toneel voor de Burgertop Sociaal 013. Als één grote denktank gingen 314 inwoners van Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout met elkaar in gesprek over zorg, wonen, veiligheid en werk en inkomen. De uitkomst ‘Alle 13 goed!’ bevat dertien verbeterplannen voor de stad. Burgemeester Noordanus nam aan het eind van de middag deze verbeterplannen in ontvangst.

De komende maanden zullen de deelnemers in samenwerking met de gemeente Tilburg en diverse maatschappelijk betrokken organisaties werken aan de uitvoering van deze maar ook talloze andere voorstellen die naar voren zijn gebracht.

Foto: Jack Tummers

Alle 13 goed!

Bundeling van projectvoorstellen

Burgemeester Noordanus neemt de verbeterplannen in ontvangst.

De Burgertop Sociaal 013, gehouden op 23 april 2016, leverde meer dan veertig projectvoorstellen op. Deze voorstellen zijn hieronder gebundeld, onder de noemer Alle 13 goed!:


1. Investeren in vitale buurten

 • T-kuukske en buurtbuukske (een laagdrempelige activiteit waarbij in de buurt behoeften worden geïnventariseerd en burgers kijken hoe ze elkaar kunnen helpen)
 • Ontwikkeling van buurtschappen, stadshuiskamers opzetten in buurten (maximaal 250 adressen werken samen)
 • Jongerenproject in en voor de Mahlerstraat
 • Werken voor een beter West (mensen van verschillende culturen en leeftijden komen bijeen om het veiliger te maken en voor iedereen leuker)
 • Burgerbasis per wijk, georganiseerd door wijkraden
 • De kracht van de buurt máákt de buurt! (een impuls tot betere samenwerking door organisaties en instellingen in de wijk, faciliteren met buurtbudgetten)
 • Loc-hal wordt LOK-hal, als huiskamer voor alle Tilburgers
 • Wijk(ontwikkelings)budget (bedrag te bepalen op basis van bij voorbeeld inwoneraantal)
 • Burger Basis (eerst de mens dan de regel)


2. Talentrijk Tilburg

 • Tilburg talentenhotspot (verzamelen van informatie in een talentenbank, ambassadeurs die aandacht vragen voor de talenten)
 • Onbegrensd talent geeft rendement! (flexibel omgaan met voorwaarden voor vrijwilligerswerk, experimenteren met klein ondernemerschap, microkredieten)
 • Pilot regelvrij werken en meedoen (op basis van samenwerking burgers, gemeente, bedrijven)
 • 'Ons talent is uw winst!’ (expertmeeting, stichting opzetten, ervaringscertificaten)
 • Een stedelijke talentenwerkplaats (o.a. voor jongeren), maar ook creatieve plekken voor ontwikkeling van talent, mens en gemeenschap in de wijken
 • Talenten van nieuwkomers/vluchtelingen: meteen starten met talencursussen, koppeltjes maken van vluchteling + Nederlander in voorbereiding op inburgeringscursus
 • Talentencafé/bus (periodieke bijeenkomsten, op diverse locaties)


3. Opstap naar werk

 • Talentenwerkplaats voor o.a. jongeren
 • Meester-gezellenproject nieuw leven inblazen (sociaal ondernemerschap bevorderen, vooral voor mensen met achterstand op de arbeidsmarkt en voor vluchtelingen)
 • Meet Match Netwerk (regelmatige bijeenkomsten voor werkzoekenden (kwetsbaren), werkaanbieders en tussenpersonen)


4.  Steun voor mantelzorgers

 • Uitzendbureau voor invallers voor (vrijwillige) mantelzorgers

5. Tilburg toegankelijker en veiliger

 • Meer ruimte voor rolstoelers in het verkeer (opruimen van obstakels)
 • Zonder beperking veilig oversteken (langere overstaptijd bij zebrapad, aanpassen voor burgers met een beperking)
 • Meer buurtbussen voor wijken met veel ouderen
 • Stralende straat! (straatbuurtschappen voor en door ouderen en andere burgers)
 • Buurtpreventieteams (incl. bus/truck die mobiel inzetbaar is en naar de mensen toe gaat)


6. Maak gebruik van ervaringsdeskundigheid

 • Verhalen, blogs, minidocu’s over eigen ervaringen/oplossingen in de zorg
 • Ook ervaringsdeskundigheid inzetten van allochtonen
 • Hoor en wederhoor bij zorg (verhalen van mensen met een (complexe) hulpvraag) in beeld en geluid om daarmee de dialoog met hulpverleners te verbeteren)
 • Zachte landing jongeren LVB van 18- naar 18+


7. Een betere verbinding van onderwijs met zorg

 • Zorgmedewerkers detacheren op scholen
 • ‘Luister naar Petra’ (integreren van onderwijs en zorg – focus op specifieke leerlingen en de meer kwetsbare wijken)


8.  Ontmoeting in taal
 • Een taalcafé (periodieke laagdrempelige activiteit voor laaggeletterden)
 • Wereldstad Tilburg (visie, portal, living room)
 • Een internationaal café (voor burgers die het Nederlands (nog) niet machtig zijn
 • Informatieverstrekking over zorg, wonen, veiligheid, werk en meedoen, in eenvoudige taal, op een fysieke plek bereikbaar voor mensen in de wijken


9. In de aanval tegen armoede

 • Drempels voor participatie in kaart brengen en slechten (o.a. dagbesteding overeind houden, verruiming Meedoenregeling, vermijden van dubbele eigen bijdragen)


10. Maak de Toegang toegankelijker

 • Toegankelijker maken van de Toegang, in de wijken. Meer concentratie (op één fysieke plek) van toegangsmedewerkers in de wijken
 • Poules van ervaringsdeskundigen opzetten en verbinden met de Toegang
 • Evaluatie van de samenstelling van de teams (door zorgvragers en gemeente)


11. Groener wonen in Tilburg

 • Meer groen en kleur in de wijk, ook in de vorm van stadstuinen.
 • Samen de publieke ruimte onderhouden
 • Behoud de stadstuin Piushaven
 • Platform Nieuwe Woonvormen (een lokale denktank die op basis van gesprekken en consultaties mogelijkheden en wensen in kaart brengt)


12. Aandacht voor informatie

 • Jongerenapp (lokaal nieuws en alle lokale info op 1 app, over o.a. onderwijs, werk en zorg)
 • Wijkloket (relevante info per wijk op basis van samenwerking van bestaande organisaties en netwerken, training van vrijwilligers)
 • Tilburg verbindt! (een Tilburgse Zorg/Hulplijn, die burgers echt met hulpverleners verbindt: centrale plek, website, 1 nummer
 • Vraagbalie in eenvoudige taal


13. Zorgzame wijken

 • Ambassadeurs en buddy’s in de buurten
 • ‘Een bietje buur is buurbuddy!’ (bevordering van buddy-hulp in de buurten)
 • Adopteren van zorgvoorzieningen in de wijk
 • De Wandelende Wegwijzer (wijkambassadeurs: ‘dat wat je in het buurthuis kunt halen, breng ik naar je toe!’)
 • 'Uurtje Buurtje' uitbreiden
 • Opzetten van wijkbanken (voor vraag en aanbod onderling en een mogelijkheid voor kleine microkredieten)
 • ‘Samenredzaamheid’ (behoeftepeiling in de wijk in brede zin)
 • Van buurttop naar buurtpunt (buurttoppen in de wijken organiseren, vervolgens zichtbaar maken in een dienstencentrum in de wijk (o.a. t.b.v. ruilen van diensten en talenten).  

Videoportretten door studenten Fontys Hogeschool voor Journalistiek

Videoportret Joyce Snijders

door Karlijn van Mil en Alexandra Meijer

Videoportret Conny van Gorp

door Ruben de Theije

Videoportret Gert Brunink

door Carmen Sijbrands en Edita Saakian

Videoportret Thomas Hoeven

door Sydney Douwes en Yessa Meijs

Videoportret Tilburgse studenten

door Juultje Peels en Roel Jansen

Videoportret José de Groot

door Lize Renzen en Sanne de Rooij

Fotoalbum Burgertop Sociaal 013

Actualiteiten

Twitter

Naar Twitter

Facebook

Naar Facebook